NEW VIRTUAL POETIC COMMUNICATION TO SPEAK THROUGH ICONS:: NOVA VIRTUALNA POEZIJA KOMUNIKACIJE: “GO

NOVA VIRTUALNA POEZIJA KOMUNIKACIJE: “GOVORI KROZ IKONE” “A TRY OF KILLING ME IS TEMPORARY TRY, SINce, MY MIND IN TIMELESS STATE IS IMMORTAL TREASURE , AS IMMORTAL STRONG MIND, THAT RECOVERS IN NEW FORM” Комитет спасения FOR YOUR MIND ! SVETA DEZINTEGRACIJA “SVETE STOLICE”, PAPE,I VATIKANA KAO CRNOOG TROJSTVA MORA POCETI SA SKIDANJEM PAPE INSTITUCIJE SA SVETE STOLICE UU VATIKANU PROSTITUCIJE… OVO SLIZANO CRNO TROJSTVO, SKRIVENO I PREKRIVENO DRUGIM SVETIM TROJSTVIMA “Ш”, PROMOVISE NEPOGRESIVOST PRVOG POSLE BOGA, KAO PAPICE INSTITUCIJE SA PRAVOM DA KAZE GDJE SU KATOLICI OBESCASCENI BEZ LJUDSKIH PRAVA U ZEMLJAMA KOMUNISTICKE JEDNAKOSTI, KATOLICI OBESCASCENI SA ODUZETIM SVETIM UMOM DA SE POKORE SVIM “JEDNAKIM.KOM”… !!! “Ш” STA SVE ZNACI KAD PAPA PRIVREMENA POLITICKA INSTITUCIJA SJEDNE NA “SVETU STOLICU” KAO DUGOTRAJNU SVETU POZICIJU UU VATIKANU GRADU SVETOM KANu “ZABAVE=DECADENCE PER EXCELANCE” Благодарим Вас за обращение! ALEKSANDA